Saturday, 16 December 2017

ตู้ สำนักงาน built ผลิตใหม่

ตู้ สำนักงาน built ผลิตใหม่ เกรดงานแถวหน้า ระดับส่งออก 

ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ผนังทุกด้านพีวีแกร่ง ไม่เป็นสนิม 

อัดโฟมภายในทุกด้าน น้ำหนักเลยเบา อายุทนทาน เคลื่อนย้ายได้ ... 

No comments: