Thursday, 20 April 2017

จิงโจ้เหล็ก หนังผีโฆษณา จากการกำกับของ #AumSkyExits อย่างมัน งานนี้ ทีมงาน #SkyExits สุดยอด !!!

จิงโจ้เหล็ก หนังผีโฆษณา จากการกำกับของ #AumSkyExits อย่างมัน งานนี้ ทีมงาน #SkyExits สุดยอด !!!

#JRSKY #บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป : การที่มาฝึกงานที่สกายเอ็กซิทส์ ได้ให้หลายๆอย่างกับหนู ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ได้รับ ที่ทำให้หนูได้มาร่วมงานด้วย ได้เจอผู้คนมากมาย ทั้งรุ่นเดียวกัน ทั้งผู้ใหญ่ ได้เรียนรู้การวางตัวในสถานะต่างๆ ได้เรียนรู้การทำงานจริงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ได้วิธีปฏิบัติตนในการเข้าหาผู้ใหญ่

JR.VII นางสาว วิไล สายสอน (วิ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เริ่มฝึกงาน 11 มกราคม – 29 เมษายน 2559 

แผนก Producer 

เมื่อหนูได้รู้ว่าตัวเองจะได้เข้ามาฝึกงานใน บริษัท สกายเอ็กซิทส์ จำกัด หนูรู้สึกดีใจมาก เพราะ สกายเอ็กซิทส์ เป็นบริษัทที่ค่อยข้างมีชื่อเสียงในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา และความรู้สึกอีกอย่างที่ตามมาด้วยก็คือความกลัว เพราะด้วยความที่หนูเป็นเพียงแค่นักศึกษาที่เพิ่งเริ่มต้นการฝึกงานที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจริง

กลัวจะทำให้ระบบการทำงานของสกายที่มีความเป็นระเบียบต้องทำงานล่าช้า 
กลัวตัวเองทำงานบ่งพร่อง 

ในวันแรกที่เข้ามาทำงานใน สกายเอ็กซิทส์ นั้น หนูไม่ค่อยกล้าคุยกับใครเท่าไร เมื่อได้เข้ามาในห้อง Producer ตั้งแต่ที่พี่กวางเริ่มเปิดประตูห้องเข้ามา บรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเงียบกริบ การทำงานของหนูค่อนข้างเกร็ง เพราะบรรยากาศในห้องค่อนข้างตึงเครียด 

หลายวันผ่านไปในการทำงานทุกอย่างในห้อง Producer ก็เป็นเหมือนเดิม แต่เมื่อมีวันหนึ่งที่ได้ออกไป location กับพี่กวางสองคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกับพี่กวาง ทำให้ความกลัวของหนูที่มีต่อพี่กวางเริ่มน้อยลง และเมื่อได้ทำงานไปเรื่อยกำแพงความกลัวที่มีต่อพี่กวางก็หายไป

ครั้งนี้ทำให้หนูได้รู้ว่าเราไม่ควรตัดสินใจคนแค่ภายนอก และไม่ควรมีกำแพงกั้นกับใครก็ตามที่เราไม่รู้ถึงนิสัยภายในจริงๆของเขา 

ในแผนก Producer ที่หนูได้มาฝึกนั้น ต้องมีหน้าที่ในการติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายนอกต่างๆ ซึ่งแต่ละบุคคลมีนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน ต้องรู้จักวิธีเข้าหาคนในแต่ละรูปแบบเพื่อนให้การทำงานราบรื่น ไม่ใช่เพียงแต่ในการทำงานเท่า แม้แต่การปรับตัวกับคนรอบตัว เพื่อนร่วมงานซึ่งสายงานนี้ค่อนข้างจะต้องเจอผู้คนมากมาย 

การที่มาฝึกงานที่สกายเอ็กซิทส์ ได้ให้หลายๆอย่างกับหนู ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ได้รับ ที่ทำให้หนูได้มาร่วมงานด้วย ได้เจอผู้คนมากมาย ทั้งรุ่นเดียวกัน ทั้งผู้ใหญ่ ได้เรียนรู้การวางตัวในสถานะต่างๆ ได้เรียนรู้การทำงานจริงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ได้วิธีปฏิบัติตนในการเข้าหาผู้ใหญ่ หนูต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนในสกายเอ็กซิทส์ ที่มอบประสบการณ์ดีๆให้กับหนู พี่ๆทุกคนน่ารักมาก ฝึกงานเสร็จหนูคงคิดถึงที่นี้น่าดู ”

JR.VII


#JRSKY #บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป : “ ทุ่มเท ใส่ใจ เข้าใจ ” นี่คือประโยคที่อยู่ในความคิดที่ได้รับจากบริษัท Sky Exits Production House

บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป

ชื่อ/Name : นางสาว ชาลิสา เจริญมาก (JR.BEW)

นิสิตฝึกงานสหกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558 

ฝึกงานตำแหน่ง Assistant Director (ผู้ช่วยผู้กำกับ)

ฝึกช่วงเวลา 5 มกราคม 59 - 29 เมษายน 59

ครั้งแรกก่อนฝึกงานมีความคิดในจินตนาการเกี่ยวกับการฝึกงานในบริษัทว่า ตนคงได้ทำเพียงเล็กน้อย เพียงอยู่เบื้องหลังค่อย support ทีมงานอีกที แต่มีความรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มฝึกงานของบริษัท บุคคลที่เราจะได้พบเจอ แต่เมื่อได้เริ่มฝึกเป็นวันแรก เป็นที่น่าแปลกใจมาก

เนื่องจากทางบริษัทได้มีประชุมงานกับ Agency ทางพี่เลี้ยงให้เด็กฝึกงานเข้าไปร่วมประชุม กับระดับผู้กำกับและลูกค้า Agency และหลังจากการประชุมเสร็จทุกครั้งทุกแผนกจะต้องมาสรุปการประชุม และจึงได้รู้ระบบการทำงานของบริษัท ที่มีความเป็นระเบียบและเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ง่ายในการสืบค้น ข้อมูล อีกทั้งประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งชื่อไฟล์ ชื่องาน หรือการสร้างหัวข้อ แต่ละหมวด ก็เป็นการสร้างงาน ในแนวทางเดียวกัน ในทุกงานที่เข้ามา และนี้จึงทำให้ทุกฝ่าย สามารถสร้างงานนำเสนอในแนวทางเดียวกัน และ การสืบค้นข้อมูลของแต่ละแผนกได้ง่ายดาย 

หลังจากนั้น ได้ลองออกไปดูโลเคชั่นนอกสถานที่ กับแผนก Producer หน้าที่ของเราคือต้อง รู้ถึงเส้นทางจากต้นทาง - ปลายทาง ระยะทาง เวลาการเดินทาง และค่าใช้จ่ายเช่น ค่าทางด่วน และเมื่อถึงสถานที่โลเคชั่น เราต้องทราบทางเข้า-ออก ของสถานที่ ห้องน้ำ ที่ใกล้สถานที่ต้องการ ห้องน้ำรอบบริเวณ ทางขนของ ลิฟท์ และจุดบริการอื่นๆที่สำคัญ จึงได้รู้หน้าที่ของ Producer และความสำคัญ ที่จะต้องเป็นแนวหน้า ในการติดต่อสถานที่ และอำนวยความสะดวกตลอดจน ความสะดวกในการใช้เส้นทางการเดินทาง 

ต่อมาได้ย้ายไปแผนก Assistant Director ซึ่งเป็นอะไรที่ ”Peak” ที่สุด เนื่องจากพี่เลี้ยงคนใหม่ คือ พี่อ่ำ ผู้กำกับ (Sky Exits Production House) โดยการฝึกงานทั้งหมดจะขึ้นกับพี่อ่ำโดยตรง 

และนั้นจะเป็นประโยชน์และความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งให้แก่เรา สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากที่นี้คือการปรับตัวให้เข้ากับบุคลากรในการทำงาน “อย่าใช้อารมณ์ในการทำงาน” มันจะทำให้ทุกอย่างพัง ละทิ้งอารมณ์ มุ่งมั่นในการทำงาน ใส่ใจและรอบคอบในการทำงาน เช่น เราต้องหาข้อมูลให้ระเอียดที่สุดกับตัวงานหรือผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและบ่งบอกถึงความตั้งใจและความใส่ใจของการทำงาน

ซึ่งทั้งหมดนี้เราถึงได้รู้ถึงเบื้องหลังการทำงานของการผลิตโฆษณาอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทำอย่างเดียว เราจะต้องทราบถึงข้อมูลงานที่เราได้รับและความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ซึ่งนั้นก็จะนำมาสู่ความสำเร็จของการทำงานอย่างแท้จริง “ ทุ่มเท ใส่ใจ เข้าใจ ” นี่คือประโยคที่อยู่ในความคิดที่ได้รับจากบริษัท Sky Exits Production House ...